Witamy na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do korzystania.


 


 

Radośnie brzmią wielkanocne dzwony, głosząc całemu światu, że Chrystus zmartwychwstał.

Zajaśniał w blasku swej chwały, by przywrócić w naszych sercach radość, pokój i nadzieję. Powitajmy żyjącego Pana i zaprośmy Go do naszych małżeństw, rodzin, domów i pracy.

Naszym darem dla Zbawiciela niech będzie nieustanne trwanie w łasce uświęcającej, byśmy zawsze byli gotowi na przyjęcie tego Życiodajnego Pokarmu, jakim jest Najświętsze Ciało i Krew Jezusa.

Maryja – Matka Miłosierdzia obecna na wszystkich drogach naszego życia – niech umacnia nas w wierze i przyjaźni ze swoim zmartwychwstałym Synem.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

Ks. Proboszcz